Praktijk J.L.Bender. Logo Logo

Werkwijze

Illustratie Gustav Klimt

Werkwijze

Afwezigheidsbericht:


Beste,


In verband met een sabbatical verlof is mijn praktijk van 1 maart tot 1 juni 2018 gesloten. Heeft u interesse om mij na 1 juni  te consulteren of bij mij in therapie te gaan, dan kunt u dat via een email aan mij laten weten. Ik zal dan na 1 juni contact met u opnemen. 


Mocht u niet zo lang willen wachten,  dan kunt u een andere collega raadplegen (zie www.NVVS.info; zoekfunctie van de Nederlands Vereniging voor Seksuologie).


Mocht er sprake zijn van een crisis, neem dan contact met uw huisarts op of bel 112.  


Liefdesrelaties hebben een centrale, maar niet altijd eenvoudige pl

In mijn praktijk werk ik veel met stellen (zowel hetero- als homostellen). Mensen die alleenstaand zijn, zijn uiteraard welkom.Vragen rond intimiteit en seksualiteit, zijn bij uitstek zaken waar relatiegesprekken erg geschikt voor zijn. Ten slotte gaan deze vragen jou en jouw partner allebei aan. Dit is niet altijd de makkelijkste weg naar een oplossing, maar vaak wel de meest effectieve.

U kunt zich telefonisch aanmelden. Het eerste gesprek vindt zo mogelijk binnen twee weken plaats. Na 1 of 2 oriŽnterende gesprekken, besluiten wij samen of een behandeltraject wenselijk is. Vervolgens wordt een behandelvoorstel met u gemaakt. De behandelgesprekken zijn erop gericht het probleem op te lossen of te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om anders met de problemen om te gaan.  De gesprekken duren 90 minuten voor een stel en 60 minuten voor individuen.

Wachttijd informatie

De wachttijd voor een eerste intake gesprek is tussen de 2 en 4 weken. Een eventuele behandeling zal kort na de intake starten.  

Privacy

Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. De gegevens in uw dossier zijn geheim. Alleen u hebt recht op inzage. Informatieverstrekking aan derden, gebeurt alleen op uw verzoek en na uw schriftelijke toestemming.

Ontevreden of klachten?

Indien u niet tevreden bent over mij als hulpverlener, stel ik het op prijs dat u dat kenbaar maakt. Ook wanneer het niet 'klikt' met mij, hoor ik dit graag van u. Wij kunnen dan samen  naar een goed alternatief zoeken. 

Mocht u een klacht hebben die wij niet samen kunnen oplossen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl) of de Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (www.nvvs.info).

In geval van crisis

Als er sprake is van een crisis adviseer ik u contact op te nemen met uw huisarts. In de avonduren of in het weekend kunt u contact opnemen met huisartsenpost SMASH, telefoon: 070 346 96 69. 
SMASH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in de regio.
www.smashaaglanden.nl

Ik werk, indien nodig, samen met paramedische professionals en medisch specialisten,  huisartsen en collega's in de GGZ. 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz