Praktijk J.L.Bender. Logo Logo

Vergoeding

Illustratie Gustav Klimt

Vergoeding

Vergoeding

Psychologische hulpverlening bij de meeste seksuele problemen,  relatieproblemen en aanpassingsproblemen wordt sinds 1 januari 2014 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. 


Indien u echter aanvullend verzekerd bent, zou het kunnen dat uw zorgverzekering deze seksuologische consulten gedeeltelijk vergoedt. Ik heb geen contracten afgesloten met verzekeraars, het betreft dus niet-gecontracteerde psychologische en seksuologische hulp. Voor de precieze en actuele polisvoorwaarden m.b.t. mogelijke vergoeding van de consulten wordt u met klem geadviseerd om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 

Zelf betalen
Het is eveneens mogelijk om er voor te kiezen de behandeling zelf te betalen. 
Kosten per individueel consult, 60 minuten: 100,-

Kosten per relatie consult, 90 minuten: 150,-OZP
Behandeling van klachten of stoornissen die niet in de basisverzekering vallen, zoals een aanpassingsstoornis, worden Onverzekerde Zorg Producten genoemd en niet vergoed door de verzekeraar. In dat geval betaalt u de behandeling zelf.
Kosten per individueel consult, 60 minuten: 100,-

Kosten per relatie consult, 90 minuten: 150,-


Partnerrelatietherapie wordt in het geheel niet meer vergoed door de zorgverzekeraar en daarom zelf betaald.
Kosten relatiegesprekken, 90 minuten:  150,-


Een relatienota wordt indien gewenst, gesplitst in twee nota's van het halve bedrag.

Voor psychologische hulp vanuit de Basis GGZ:

Als u een verwijzing hebt van uw huisarts kan de hulp vergoed worden, mits de diagnose daarvoor in aanmerking komt. Dat wil zeggen, alleen als u een 'stoornis' hebt als bedoeld in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Bij een naturapolis wordt dan 60-80% vergoed;  bij een restitutiepolis wordt het hele bedrag vergoed. In de onderstaande prijslijst ziet u welke producten de Basis GGZ kan aanbieden.

Een aantal ziektekostenverzekeraars bieden in hun aanvullende pakketten ook vergoeding voor psychologische hulp die niet valt in het basispakket en waar ook geen verwijzing voor nodig is. Check dit in uw polisvoorwaarden en/of vraag dit na bij uw verzekeraar. Voor zorg uit de Basis GGZ geldt wel het eigen risico ( 385,-).  

Aan het eind van iedere maand ontvangt u een voorschotnota. Het is uw verantwoordelijkheid om deze nota tijdig te betalen. Aan het eind van de behandeling wordt een einddeclaratie opgesteld die u bij uw verzekering kunt indienen waarna een eindafrekening plaatsvindt.


PRIJSLIJST GZ-PSYCHOLOGENPRAKTIJK 

Ingangsdatum: 01-01-2016

PRIJZEN

Psychologische hulp kort                   457,37

Psychologische hulp middel              779,33

Psychologische hulp intensief          1222,04

Psychologische hulp chronisch        1127,28

Consult (gesprek van 45 min. + 15 min. administratie)       95,-

Beoordeling klacht zonder behandeling        186,68 (transitietarief)

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Deze prijslijst voldoet aan de voorwaarden van de Regeling Generalistische Basis GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit, NR/CU-350.

Privacy Policy